müqəddəs

müqəddəs
sif. <ər.>
1. din. Allaha aid olan, ilahi, ilahi qüvvəyə malik. Müqəddəs ruh. Müqəddəs su. // Dini sitayişlə əlaqədar yer və ya şeylərin adlarının daimi epiteti kimi işlədilir. Sözüm yoxdur. Xorasan bir müqəddəs yerdir. Ə. H.. <Adil:> Elə bilin ki, dünyada ən müqəddəs bir türbəni çirkaba atırdım. B. Bayramov.
2. Pak, təmiz, eyib və nöqsanlardan biri. // Mənəvi cəhətdən təmiz, saf, ləkəsiz. Müqəddəs adam. – Mən müqəddəs ata-ana sözünə; Tapmadım bir əvəz olan kəlmə. A. S.. Ana müqəddəsdir, ana doğmadır; Ən böyük məhəbbət yalnız ondadır. S. V.. // İs. mənasında. Mömin, dindar. Bizim köhnəpərəstlərimiz və müqəddəslərimiz görürlər ki, biz hər bir qüvvəmizi məhz məktəb açmağa sərf eləyirik. C. M..
3. məc. Çox əziz, sevimli. De görək şimdi müqəddəs vətənin; Hansı bir müşkülü asan oldu? M. Ə. S.. Hər bir vətəndaş Vətənin müqəddəs hüdudlarını göz bəbəyi kimi qoruyur. M. Rz..
4. məc. Nəcib, ülvi, ulu, yüksək, təmiz, pak. Müqəddəs hiss. – Bir müqəddəs məhəbbət ilə müdam; Vətəni, xanimanı çox sevirəm. A. S.. Gah çəkic vurdu əlim, gah da qələm tutdu əlim; Coşdu könlümdə müqəddəs əməlim. S. Rüst.. // Yüksək, şərəfli. Müqəddəs vəzifə. Vətəni müdafiə etmək hər bir vətəndaşın müqəddəs borcudur. // Toxunulmaz, sarsılmaz. Müqəddəs kitaba əl basıb həmən; Dedi: – Şəkkim yoxdur, bu kitab haqdır. B. V..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • müqəttəat — ə. «müqəttə’» c. kəsiklər, kəsilmiş şeylər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müqərrəb — is. <ər.> köhn. Məhrəm, dost, çox yaxın, səmimi yoldaş, sirdaş. <Vəzir:> Sultan Mahmud Qəznəvi müqərrəblərindən birisinin boynunu öz əli ilə vurdu. M. F. A.. Bəhmən Mirzə üstüncə gələn adamlardan neçə nəfər və müqərrəblərini götürüb,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müqəddəm — qoş. <ər.> köhn. 1. Qabaq, əvvəl, irəli (vaxta görə). Üç ay ondan müqəddəm Qori darülmüəllimini bitirmişdim. C. M.. 2. Vacib, daha, irəli, əhəmiyyətli, əfzəl. Bu iş o işdən müqəddəmdir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müqərrəb — ə. yaxınlaşmış, yaxın. Müqərrəbi dərgah saraya yaxın adam, hökmdarın yaxın adamı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müqəşşər — is. <ər.> Qabığı soyulmuş noxud və ya lobya parası; ləpə. Ətə müqəşşər qatmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müqəyyəd — <ər.> bax muğayat. <Kərbəlayı Nadirqulu:> . . Kərbəlayı Fatma, balalarımdan müqəyyəd ol! M. Əliyev …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müqəddərat — ə. «müqəddər» c. t. tale, qismət …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müqəvviyat — ə. «müqəvvi» c. bədəni qüvvətləndirən dərmanlar …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müqəssir — sif. və is. <ər.> 1. Təqsiri olan, günahı olan; təqsirkar, günahkar. <Balaş:> Mən müqəssirəm, Sevil! C. C.. Müqəssirlə üz üzə gələndə İmran kişinin gözlərindən qəzəb yağırdı. M. Hüs.. <Mədəd> özlüyündə Xanpərini müqəssir bilir,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müqəvva — is. <ər.> 1. İçi boşaldılıb qurudulmuş heyvan və ya quş gövdəsi; oyuq. Heyvan müqəvvası. Quş müqəvvası. – Gülüstan xala balağın dərisinə otdan samandan təpib, ağacdan qılça qayırıb balağı andıran bir müqəvva düzəltmişdi. S. R.. 2. məc. Quru …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”